top of page
POLITIEK

 

Als er ergens op allerlei emoties en onderbuikgevoelens wordt gespeeld is het wel in de politiek. Ik besteedde daar in De Vrije Wil Bestaat Niet al aandacht aan. Voor de verkiezingen van 2010 belandde ik bij Pauw en Witteman en bij het het wetenschapsprogramma Labyrint om een en ander toe te lichten...  

Maar in Waarom?, mijn nieuwste boek, komt het nog veel uitgebreider aan bod: aan de ene kant weten sommige politici perfect hoe zij op de juiste knoppen in het brein moeten drukken van de kiezer, andere slaan compleet de plank mis, juist door heel elementaire drijfveren van menselijk gedrag te negeren of zelfs te minachten. Dat ging al een keer eerder mis, en de parallellen met nu zijn nog sterker dan je misschien denkt. Zie deze voorpublicatie van hoofdstuk 21 uit Waarom? als je daar meer over wilt lezen.
EUTHANASIE

 

Telkens als er weer wordt gejubeld over een nieuwe stap in het vereenvoudigen van euthanasie krab ik mij achter de oren. Het klinkt mooi, en begrijp me niet verkeerd - ik ben niet tegen euthanasie, en al helemaal niet uit religieuze overwegingen. Maar het is een nogal definitieve beslissing. En als je een beetje weet hoe makkelijk mensen zijn te beïnvloeden door een cocktail van angst, mooie woorden en sociale druk zet ik vraagtekens bij het 'vrije' karakter van de keuze voor euthanasie. 

Ik schreef daar jaren geleden al een column over in NRC.Next, en meer recent een artikel in de Volkskrant, als reactie op de documentaire over de levenseindekliniek. Daarop volgde een discussie in DWDD, en nog wat schermutselingen achteraf in kranten. Oordeel zelf...

EEN JURK EN ANDERE RARE PERCEPTIES

 

Ik heb het natuurlijk ook wel eens over vrolijker onderwer-pen. Zo leg ik hiernaast bij RTL Late Night uit waarom de halve wereld ooit ruzie maakte over de kleur van een jurk.

Hieronder dan toch weer een serieuzer onderwerp: etnische profilering, en wat we daaraan kunnen doen. Ook een onderwerp dat in Waarom? uitgebreid aan bod komt.

bottom of page